logo

Werken bij Stichting Agrikos


Het grootste deel van ons werk wordt door vrijwilligers gedaan. Zij maken het mogelijk dat ons kantoor bereikbaar is, voeren kantoorwerkzaamheden uit, ondersteunen projecten en verzorgen informatieartikelen. Regelmatig zijn er nieuwe plaatsen beschikbaar. Heeft u belangstelling, dan kunt u telefonisch of per email contact opnemen.

1. Website beheer en automatisering

Voor plaatsen of vervangen van artikelen op onze website. Een aparte functie is onderhoud van onze pc’s en netwerk.

2. Marketing

Voor donateurwerving, werving van sponsorgelden, verspreiding van informatieproducten of acquisitie van nieuwe advies- en onderzoeksprojecten.

3. Financiële administratie

De debiteuren en crediteuren administratie worden door twee personen uitgevoerd. Wij werken met het boekhoudpakket Informer. Deze functies zijn voor de lange termijn, heeft u interesse, neemt u dan contact met ons op.

4. Onderzoek

Theoretisch en praktisch onderzoek op het gebied van landbouw en meteorologie. Er is plaats voor vrijwilligers die bekend zijn met bijvoorbeeld internetonderzoek, programmeren, taxonomie en uitvoering van landbouwprojecten. Heeft u ervaring en belangstelling voor één van deze gebieden, neemt u dan contact met ons op.

5. Advies

WVoor advisering die Agrikos verzorgt, is interne opleiding mogelijk. Geïnteresseerden met ervaring en landbouw opleiding kunnen contact opnemen.

6. Bestuur

Er zijn de volgende bestuursfuncties vacant: secretaris, bestuurslid donateurszaken en sponsoring.

Algemeen

Reiskosten- en/of vrijwilligersvergoeding zijn gedeeltelijk mogelijk.

Heeft u belangstelling voor een functie, neemt u dan contact op met mevrouw Paula van Dijk. Tel. 06-122 58 181 of via info@agrikos.nl.

Donateurschap met maandelijks grondbewerkingsbericht en kalender.
Opgave donateurschap

Informatie grondbewerkingskalender


De werking van de siderische zon en maan in de landbouw
Het boek bevat bevindingen uit het oudste onderzoek (1986 tot 1995) door Hans Bruinsma. Bij bestelling ervan heeft u recht op een gratis jaargang maandelijkse berichten met kalender. Tevens ontvangt u dan de Methode die u het werken met kosmische krachten leert. Hier te bestellen

© Stichting Agrikos - Agricultuur & Kosmos
Laatst bijgewerkt: 14 september 2018