logo

Landbouwprojecten


Landbouwprojecten PADGG en MDM 2005-2009

Agrikos streeft ernaar om een zo breed mogelijke groep landbouwers te bereiken metinformatie over de toepasbaarheid en de economische en milieutechnische voordelen van een innovatieve grondbewerkingsmethode. Daartoe hebben wij een tweetal projecten gestart waarin adviezen onder gecontroleerde omstandigheden in praktijk werden gebracht en getoetst. In deze twee projecten - het MDM- en het PADGG project - participeerden professionele telers uit zowel de biologische als reguliere landbouw, alsook moestuinders

Resultaten 2005 - 2009

In de projecten werd advies gegeven en onderzoek gedaan naar ondermeer de preventie van aardappelziekte. De projectresultaten gaven goede vooruitzichten voor het terugdringen van ziekten als Phytophthora en andere vormen van rot, zoals in eerder onderzoek al was vastgesteld. Nieuwe bevinding op zandgrond is dat ook schurft en Rhizoctonia rechtstreeks verband houden met toegepaste grondbewerkingstijden. Op onze Onderzoeksinformatie pagina vindt u gratis te downloaden de folder Resultaat Phytophthora Preventie Aardappelen PADGG project met daarin samengevat de eindresultaten hiermee in het PADGG project in Flevoland. Tevens vindt u op die pagina de Landbouwrapportage PADGG project. Op de Praktijkinformatie pagina staat de handleiding Stappenplan Grondbewerkingstijden Aardappelen waarin de geadviseerde werkwijze voor de aardappelteelt staat.

Demonstraties en kennisoverdracht

Tijdens en na deze projecten vond voorlichting plaats waarin uitleg werd gegeven over de methode en onderzoeksresultaten. Met enige vertraging worden vanaf voorjaar 2014 workshops gehouden hoe hier als teler in de praktijk mee te werken. Telers kunnen zich hiervoor per per email of per telefoon opgeven.

Geplande Demonstraties:

Voorjaar 2014 starten bij voldoende opgaven workshop in Utrecht en Dronten, zie ook onze website pagina website pagina Advies en Begeleiding en Presentaties.

Geplande Kennisoverdracht:


Op aanvraag.

Jaarlijks ondersteunt de Rabobank vele innovatieve, duurzame projecten gericht op de agrarische sector in Nederland. Daarmee geeft de bank een forse impuls aan innovaties in de Nederlandse land- en tuinbouw. De resultaten van deze projecten komen direct ten goede aan de ondernemers, zoals ook bij deze projecten die betere resultaten in de aardappelteelt beogen.

Buiten de Rabobank maken PPO, Agrico, provincie Flevoland, Triodos Fonds, VSBfonds, Iona Stichting, Bioconnect (LNV), BD-Vereniging en ca. 8 telers de realisatie van deze projecten mogelijk.

Donateurschap met maandelijks grondbewerkingsbericht en kalender.
Opgave donateurschap

Informatie grondbewerkingskalender


De werking van de siderische zon en maan in de landbouw
Hier te bestellen

© Stichting Agrikos - Agricultuur & Kosmos
Laatst bijgewerkt: 2 december 2015