logo

Landbouw praktijkprojecten


Landbouw praktijkprojecten PADGG en MDM 2005-2009

Agrikos heeft twee landbouw praktijkprojecten uitgevoerd waarin adviezen in praktijk werden gebracht en getoetst. In het MDM- en het PADGG project participeerden professionele telers uit zowel de biologische als reguliere landbouw, alsook moestuinders. In het MDM project werd drie jaar lang ervaring met deze advisering opgedaan. In het PADGG project werd op vijf bedrijven onderzocht welke grondbewerkingstijden het ras Agria nodig heeft.

Resultaten PADGG

Het PADGG resultaat toont hoe Phytophthora in Agria via gerichte grondbewerkingstijden kan worden terug gedrongen en hiermee de opbrengst verhoogd, zoals in eerder onderzoek met andere rassen was vastgesteld. Nieuwe bevinding op zandgrond was dat ook schurft en Rhizoctonia rechtstreeks verband houden met toegepaste grondbewerkingstijden. Op onze Onderzoeksinformatie pagina vindt u drie en op de Praktijkinformatie pagina twee pdf bestanden met resultaten uit het PADGG en MDM project, inclusief een handleiding Stappenplan Grondbewerkingstijden Aardappelen waarin de geadviseerde werkwijze voor aardappelteelt.

Kennisoverdracht PADGG en MDM

Met enige vertraging zijn in 2014 en in 2015 twee workshops gehouden hoe als teler met de tijdens PADGG en MDM ontwikkelde methode te werken.

Advies en begeleiding

Vanaf 2016 wordt de methode via individueel advies aan landbouw bedrijven overgedragen, zie de website pagina Advies en Begeleiding.

Donateurschap met maandelijks grondbewerkingsbericht en kalender.
Opgave donateurschap

Informatie grondbewerkingskalender


De werking van de siderische zon en maan in de landbouw
Het boek bevat bevindingen uit het oudste onderzoek (1986 tot 1995) door Hans Bruinsma. Bij bestelling ervan heeft u recht op een gratis jaargang maandelijkse berichten met kalender. Tevens ontvangt u dan de Methode die u het werken met kosmische krachten leert. Hier te bestellen

© Stichting Agrikos - Agricultuur & Kosmos
Laatst bijgewerkt: 14 september 2018