logo

Praktijkinformatie


nieuw Stappenplan Grondbewerkingstijden Aardappelen
Stappenplan Grondbewerkingstijden Aardappelen als resultaat van de projecten MDM en PADGG. Een handleiding voor preventie van Phytophthora en overige gewasgezondheidproblemen.
nieuw Brochure Resultaat PADGG project.
Een brochure met de resultaten van het PADGG project Phytophthora Preventie Aardappelen Door Gerichte Grondbewerkingstijden (Flevoland 2006 t/m 2009).


Uitleg grondbewerkingskalender
Bent u donateur, dan ontvangt u maandelijks onze grondbewerkingskalender. Hier vindt u een uitleg.
Het voorkomen van Phytophthora gevoeligheid in aardappelen.
Toelichting op het ontstaan van Phytophthora gevoeligheid door eenzijdige en foutieve grondbewerkingsperioden.
Landbouwgewassensystematiek

De indeling van de gewassen die ten grondslag ligt aan de methodiek van Agrikos.
De siderische Zon en Maan

 
    Grondbewerkingsformulier hele rotatie [95 kB]
Grondbewerkingsformulier één of enkele teelten [58 kB]
Voor het goed kunnen werken met kosmische invloeden is het van belang dat u relevante grondbewerkingsgegevens vastlegt. Daarmee kunt u aan het eind van het seizoen conclusies trekken over de resultaten en die benutten voor de teelt van het volgende jaar.
Agrikos heeft hiervoor 2 formulieren ontwikkeld op A4-formaat waarop u alle van belang zijnde gegevens ordelijk kunt vastleggen. Eén formulier voor de grondbewerkingsgegevens van de hele rotatie en één formulier voor één of enkele teelten. U kunt deze naar voorkeur gebruiken.
Download Adobe PDF reader

Donateurschap met maandelijks grondbewerkingsbericht en kalender.
Opgave donateurschap

Informatie grondbewerkingskalender


De werking van de siderische zon en maan in de landbouw
Het boek bevat bevindingen uit het oudste onderzoek (1986 tot 1995) door Hans Bruinsma. Bij bestelling ervan heeft u recht op een gratis jaargang maandelijkse berichten met kalender. Tevens ontvangt u dan de Methode die u het werken met kosmische krachten leert. Hier te bestellen

© Stichting Agrikos - Agricultuur & Kosmos
Laatst bijgewerkt: 5 juni 2012