logo

Biografie Hans Bruinsma


Hans Bruinsma (Zwaagdijk, 1957) deed onderzoek naar de werking van siderische Zon en Maanperioden op landbouwgewassen. Tegenwoordig leidt hij Stichting Agrikos, organisatie voor kennisoverdracht op het gebied van landbouw en kosmos.
 

Hij groeide op in een tuinbouwgebied, deed een literatuurstudie biologische landbouw, deed zelfstandig ca. vijf jaar tuinbouwervaring op en was diverse jaren in loondienst op tuinbouwbedrijven. Een wetenschappelijke opleiding heeft hij niet genoten. Voor zijn werk in het nog weinig ontwikkelde onderzoeksgebied vormde dit geen probleem.

 

Na een ca. 3 jarige plantenstudie ge´nspireerd op een door Maria Thun (Duitsland) gehanteerde landbouwgewassenindeling kwam hij in de winter van ‘84 – ’85 tot de bevinding van een meer uitgebreide landbouwgewassenindeling. Hij toetste dit systeem in navolging van Thun aan grondbewerkingsperioden volgens Zon- en Maanperioden (1986 – 1995). Nadien was hij actief met de verwerking van de onderzoeksresultaten. Die zijn in samenhang met de onderzoeksresultaten van anderen via Stichting Agrikos uitgegeven. Hierna initieerde hij nieuwe onderzoek- en adviesprojecten. Momenteel werkt hij aan afronding van die projecten, een wereldwijde landbouwgewassenindeling en een daarop gebaseerd nieuw vruchtwisselingsysteem.

Bibliografie

Verrichte onderzoeken en publicaties
1983 – 1985
: Herleiding gewasindeling Maria Thun naar landbouwgewasindeling met vier 16-voudige niveaus: gewasgroepniveau (1), productniveau (2) en twee rasniveaus (3 en 4). Publicatie: Landbouwgewassensystematiek (pdf Agrikos 2008/2012, Zie ook pdf onderzoeksinformatie). Zie ook verder genoemde publicaties.

1986 – 1990: Toetsing groeiwijze bij 10 gewasteelten a.d.h.v. grondbewerking in vier elementaire Zonperioden. Bijgaande toetsing kwaliteit, gewasgezondheid en opbrengst van de gewassen. In het bijzonder beproeving grondbewerkingstijd aardappelen op Phytophthora volgens gewasindelingsniveau 1. Resultaten: De groeiwijze over 10 teelten komt voor 83% overeen met de volgens de gewasindeling opgestelde verwachting. Bij diverse gewassen is er omvangrijke tot zeer omvangrijke invloed op de gezondheid, insectenaantasting, kwaliteit en/of opbrengst. De beproefde grondbewerkingstijd voor aardappelen geeft wel de verwachte groeiwijze, maar geen duidelijke Phytophthora verlaging. Publicatie: De invloed van de siderische Zon en Maan op de groei van landbouwgewassen (Onderzoeksamenvatting Agrikos 2003/2004)1

1991 – 1995: Toetsing of een ongebruikelijke, maar volgens gewasindelingsniveau 2 voor aardappelen wel correcte grondbewerkingsperiode, Phytophthora verlaagt. Dit wordt vergeleken met de ook in voorafgaande jaren getoetste grondbewerkingstijd volgens gewasindelingsniveau 1.

Resultaat: De Phytophthora aantasting in de knol van de nieuw beproefde grondbewerkingstijd ligt 88% lager dan van de andere periode en nog meer dan van twee daaraan verwante perioden. In vermeerdering is het effect in het tweede jaar van toepassing optimaal (100%). In de vijfjarige onderzoeksperiode tonen zich ook sterke rasspecifieke effecten. Oplopend tot bij het van de onderzochte rassen meest Phytophthora gevoelige ras knolaantasting op alle planten tegenover 100% Phytophthoravrije knollen vanuit een beter bij het ras passende grondbewerkingstijd.  Publicatie: De invloed van de siderische Zon en Maan op Fytoftora in aardappelgewassen (Verslag Agrikos 2003/2004).

2005: Boekpublicatie onderzoek 1986 - 1995 met gewasindelingen, veldonderzoekbevindingen, praktijkvoorbeelden en rotatiebevindingen. e werking van de siderische Zon en Maan in de landbouw (Agrikos ISBN 90-809250-1-2)

 2005 - 2007: Praktijk adviesproject MDM. Resultaten: Totstandkoming maandelijks adviesbericht Nederlandse gewassen. Ontdekking ontstaan Rhizoctonia in aardappelen door meerjarig eenzijdige grondbewerkingstijden. Publicatie: Inhoudelijk projectverslag 2005 MDM (Verslag Agrikos 2006)

 2006-2008: Praktijk advies- en onderzoeksproject PADGG. Resultaten: Start ontwikkeling adviesberichtgeving enkele aardappelrassen met onderzoek voor Agria specifiek. Ontdekking ontstaan schurft in aardappelen door wisseling van grondbewerkingstijden. In herhaling op eerdere waarnemingen vaststelling opbrengstdaling bij in de rotatie elementair herhalende grondbewerkingstijden. In het project toegepaste methode geeft omvangrijke remedie voor schurft, Rhizoctonia, Phytophthora en groeischeuren. Publicatie: Projecten MDM en PADGG Aardappelen 2005-2006 (Samenvatting Agrikos 2006). Publicatie: Eindrapport PADGG project 2006-2009 (Rapport Agrikos 2009)1. Publicatie: Samenvatting PADGG project 2006 - 2009 (Pdf  Agrikos 2011/2013)1. Diverse brochures Agrikos.

 2009 – 2013: Verdere ontwikkeling methode en ordening landbouwgewassen en rassen wereldwijd met ruim 100 Nederlandse aardappelrassen. Publicatie: Indeling Gewassen - J. Bruinsma, P. Berg, H. Prattenburg, G. Stoelinga, I. Arts, V. Boomer, F. Duine, J. Fussel  (Jaarlijkse donateurberichten Agrikos 2009 – 2012)

Advies aan telers
Nederlandse gewassen 2005 – 2007. Voor deelnemers MDM project
Aardappelrassen 2006 – 2008. Voor deelnemers PADGG en MDM project
Gewassen wereldwijd 2009 – heden. Via maandelijkse berichtgeving en jaarlijks update methode.
Ca. 125 Nederlandse aardappelrassen 2010 – heden. Via maandelijkse berichtgeving en methode.

Dialezingen
Presentaties eigen onderzoek (Agrikos 2000 – 2005)
Presentaties MDM (Agrikos 2005 – 2010)
Presentaties PADGG (Agrikos 2006 – 2011) 

Brochures en samenvattingen
Folder Stichting Agrikos (Agrikos 2001/2005)
Folder Agrikos advies (Agrikos 2005)
Tijdschrift Agrikos Actualiteiten (2 uitgaven Agrikos 2005, 2006)

Agrikos Nieuwsbrief (2 uitgaven Agrikos)
Pdf Projecten MDM en PADGG Aardappelen 2005-2006 (Samenvatting Agrikos 2006)
Pdf Uitleg Grondbewerkingskalender (www.agrikos.nl 2008)
Pdf Het voorkomen van Phytophthora gevoeligheid in aardappelen (www.agrikos.nl 2008/2010)
Pdf Landbouwgewassensystematiek (www.agrikos.nl 2008/2012)
Pdf De siderische zon en maan (www.agrikos.nl 2008/2012)
Folder/pdf Nieuwe methode van grondbewerkingstijden succesvol (PADGG - Agrikos 2011)
Folder/pdf Stappenplan grondbewerkingstijden aardappelen (PADGG - Agrikos 2011)
Pdf Samenvatting PADGG project 2006 - 2009 (Agrikos 2011/2013)
Pdf Samenvatting Succesvol terugdringen Schurft en Rhizoctonia in PADGG project (Agrikos 2012)
Folder 7-delige Cursus Elementaire landbouw (Agrikos 2013) 

Software
Berekeningsprogramma Effecten grondbewerkingstijden (J. Bruinsma, A. van Boetzelaer – Agrikos 2006)
Berekeningsprogramma Rotatie effecten ( J. Bruinsma, A. Versluis, G. Huber - Agrikos 2009/2010)
Berekeningsprogramma Rotaties (J. Bruinsma, H. de Korte - Agrikos 2013)
 

Landbouwpers publicaties
31 publicaties (diverse auteurs 2001-2010)
Zie www.agrikos.nl/perspublicaties

Actueel of in voorbereiding
Diapresentatie Introductie Elementaire Landbouwmethode (Agrikos 2013)
Cursus Elementaire Landbouwmethode (Agrikos)
Boekuitgave Elementaire Landbouwmethode
Eindpresentatie MDM en PADGG project (Agrikos)

Donateurschap met maandelijks grondbewerkingsbericht en kalender.
Opgave donateurschap

Informatie grondbewerkingskalender


De werking van de siderische zon en maan in de landbouw
Het boek bevat bevindingen uit het oudste onderzoek (1986 tot 1995) door Hans Bruinsma. Bij bestelling ervan heeft u recht op een gratis jaargang maandelijkse berichten met kalender. Tevens ontvangt u dan de Methode die u het werken met kosmische krachten leert. Hier te bestellen

© Stichting Agrikos - Agricultuur & Kosmos
Laatst bijgewerkt: 27 april 2013