logo

Advies & begeleiding voor landbouwbedrijven


Advies voor landbouwbedrijven voor een betere vruchtwisselingvolgorde, grondbewerkingstijden en variëteiten- en rassenkeus. De methode geeft tot nu in biologische teelt gemiddeld ca. 30% bruto tot 60% netto opbrengstverbetering en regulier gemiddeld ca. 40% bruto opbrengstverbetering.

Driedelig advies


1) Eerst stellen wij een meest efficiënte vruchtwisselingvolgorde op. Dit doen wij op basis van de groeiwijze van de gewassen en de gewasgroepen waartoe ze behoren. De ordening hiervoor hebben wij in de afgelopen 30 jaar systematisch getest en ontwikkeld, sinds enkele jaren adviseren wij hiermee. Bijvoorbeeld een zesvoudige vruchtwisseling kent 120 gewasvolgorde mogelijkheden, waarvan gewoonlijk enkelen de besten zijn. Die brengen wij voor u in kaart. Soms wisselt een gewas onvoldoende met de andere gewassen. Dan stellen wij alternatieve gewassen voor die we al in de offerte vermelden. Een optimale vruchtwisseling volgorde is voorwaarde voor het optimaal benutten van de effecten van grondbewerkingstijden.

2) Gewasondersteunende grondbewerkingstijden verbeteren de groeiwijze (kwaliteit), de groeisnelheid en de gewasgezondheid. Dit is door ons in de afgelopen 30 jaar systematisch onderzocht en ondervonden. Bijvoorbeeld Phytophthora in aardappelen ontstaat vanuit het structureel niet benutten van een voor de aardappel noodzakelijke grondbewerkingsperiode. Met het advies wordt in overleg een plan opgesteld die rekening houdt met de grondsoort en deze grondbewerking behoeften. U ontvangt een jaarplan en maandelijkse grondbewerkingsdata.

3) In het groeiseizoen kijken wij naar uw huidige variëteiten en rastypen en op basis daarvan en van de nieuwe vruchtwisseling en grondbewerkingstijden maken wij een nieuw variëteiten en rastypen plan. Als dit plan in toepassing komt, geeft dit bijna zonder extra inspanning voor u als teler ongeveer verdubbeling van het resultaat.

Werkwijze en kosten

Onze werkwijze en de resultaten zijn vanaf midden jaren '80 systematisch onderzocht. In 2014 en 2015 zijn twee workshops gegeven, waarin telers zelf een plan opstelden. Dit bleek voor hen erg intensief. Met ingang van 2016 werken wij daarom voor individuele telers een bedrijfsgericht advies uit. Dit vraagt voor de adviseur verdieping in sommige bedrijfsaspecten, maar de kosten hiervan wegen lang niet op tegen de te behalen kwaliteit- en opbrengstverbetering. Na het advies is er enkele jaren begeleiding met evaluatie. Is de methode geïntegreerd, dan is er een helpdesk functie met eventueel updates.

Offerte

Bij aanvraag van een offerte ontvangt 2 vragen over uw gewassen en grondbewerking mogelijkheden. Hiermee kunnen wij in de offerte globaal aangeven wat u met de methode kunt bereiken en de wijze waarop. De advieskosten worden naar uw aantal geteelde rassen en eventuele groenbemesters bepaald. De methode geeft een duidelijke kwaliteit-, gewasgezondheid- en opbrengstverbetering. Groenbemesters kunnen hierin blokkerend werken. U kunt dit als teler gemakkelijk zelf testen. Voor een gratis offerte of overige vragen, stuur uw email naar advies@agrikos.nl

Donateurschap met maandelijks grondbewerkingsbericht en kalender.
Opgave donateurschap

Informatie grondbewerkingskalender


De werking van de siderische zon en maan in de landbouw
Het boek bevat bevindingen uit het oudste onderzoek (1986 tot 1995) door Hans Bruinsma. Bij bestelling ervan heeft u recht op een gratis jaargang maandelijkse berichten met kalender. Tevens ontvangt u dan de Methode die u het werken met kosmische krachten leert. Hier te bestellen

© Stichting Agrikos - Agricultuur & Kosmos
Laatst bijgewerkt: 29 mei 2017