logo

Activiteiten


De Stichting Agrikos verspreidt informatie over de werking van de siderische Zon en Maan perioden op de landbouwcultuurgewassen naar de volgende doelgroepen: Informatieverspreiding vindt plaats via een boekuitgave, rapportages op onze website, de schriftelijke methode, maandelijkse berichten en maandelijkse kalender. Bestellingen zijn mogelijk via ons bestelformulier. Daarnaast geven wij op verzoek lezingen en kennisoverdrachtbijeenkomsten. Wilt u een lezing aanvragen? Neemt u dan contact met ons op. Voor meer informatie zie ook de pagina's Praktijkinformatie en Onderzoeksinformatie.

De stichting verzorgt momenteel de volgende activiteiten:

Eerder gevoerde projecten

Van 2005 t/m 2009 voerden wij het MDM en PADGG project. Hierin werd onze (onderzoeks)methode en advies door twee groepen telers in de praktijk gebracht. Deze projecten waren er om de doeltreffendheid te toetsen, advies ervaring op te doen en informatie bekend te maken. Voor meer informatie over deze projecten, zie ook de pagina Landbouwprojecten.

Ondersteuning

Uw steun is welkom als:

Donateurschap met maandelijks grondbewerkingsbericht en kalender.
Opgave donateurschap

Informatie grondbewerkingskalender


De werking van de siderische zon en maan in de landbouw
Het boek bevat bevindingen uit het oudste onderzoek (1986 tot 1995) door Hans Bruinsma. Bij bestelling ervan heeft u recht op een gratis jaargang maandelijkse berichten met kalender. Tevens ontvangt u dan de Methode die u het werken met kosmische krachten leert. Hier te bestellen

© Stichting Agrikos - Agricultuur & Kosmos
Laatst bijgewerkt: 30 januari 2019