logo
nl_icon uk_icon de_icon fr_icon it_icon pt_icon pl_icon ru_icon

Welkom bij Stichting Agrikos


005 t/m 2009 voerden wij het MDM en PADGG project. Hierbij werd onze onderzoeksmethode en advies door twee groepen telers in de praktijk gebracht. Deze projecten waren er om de milieutechnische en economische doeltreffendheid te toetsen en informatie hierover bekend te maken. Voor meer informatie over deze projecten: zie pagina Landbouwprojecten.
Doelstelling
De Stichting Agrikos heeft als doelstelling:
'Het verspreiden van informatie over de werking van de kosmos op landbouwgewassen'.

Directe aanleiding voor de oprichting van de stichting was een in Nederland in de jaren '80 en '90 door Hans Bruinsma verricht onderzoek naar de werking van de siderische Zon en Maan. De stichting is momenteel actief om gegevens uit dit onderzoek naar buiten te brengen.

Advies voor landbouwers
Vruchtwisseling-volgorde, grond-bewerkingstijden en varieteiten- en rassenkeus. Zie Pagina Advies & Begeleiding

Wat biedt dit nieuwe onderzoek?

Een nieuwe systematiek met betrekking tot cultuurgewassen, nog niet eerder geintroduceerd in de landbouw. Aan de hand van dit indelingssysteem kwam nieuwe informatie beschikbaar over de werking van de siderische Zon en Maan op land- en tuinbouwgewassen. Die positie van Zon en Maan voor de sterrenbeelden tijdens het moment van grondbewerking blijkt bepalend voor:
  • groeiwijze, gewasgezondheid en opbrengst van gewassen
  • het ontstaan en voorkomen van Phythophthora in aardappelen
  • het ontstaan en voorkomen van andere schimmelziekten en insectenaantasting
  • het verbeteren van groeiwijze, kiemkracht en houdbaarheid
Zie de pagina Naslagboek.
Beschikbaar
Stappenplan
grondbewerking
aardappelen
voor preventie
Phytophthora

Projecten

Momenteel voeren wij de volgende projecten: Ordening landbouwgewassen, Rotatie programma's (professioneel en amateurs). In voorbereiding: Meervoudige boek-, website- en agenda uitgave voor amateurteelt. Deze projecten worden tot nu door particuliere donateurs gefinancierd. Vanaf voorjaar 2014 bieden wij de workshop Efficiente Rotatie & Grondbewerkingstijden voor professionele telers
Nu beschikbaar
Succesvolle schurft
en Rhizoctonia
preventie
aardappelen
PADGG project

Voorgaande projecten

Van 2
Nu beschikbaar
Brochure
resultaat
PADGG project

Ondersteuning

Om onze innovatieve werkzaamheden te kunnen uitvoeren zijn wij afhankelijk van externe financiers. Uw steun is zeer welkom als Voor uw reacties houden wij ons graag aanbevolen!

Donateurschap met maandelijks grondbewerkingsbericht en kalender.
Opgave donateurschap

Informatie grondbewerkingskalender


De werking van de siderische zon en maan in de landbouw
Hier te bestellen

© Stichting Agrikos - Agricultuur & Kosmos
Laatst bijgewerkt: 29 mei 2017