logo
nl_icon uk_icon de_icon fr_icon it_icon pt_icon pl_icon ru_icon

Welkom bij Stichting Agrikos


Agricultuur en kosmos

Het woord Agri (Latijns) betekent ‘water’ of ‘waterloop’. Kosmos staat voor ‘wereldruimte, orde, schepping, uitspansel, wereldsysteem’. In de landbouw kennen we door de draaiing van de aarde om haar as het dag-nacht en eb-vloed ritme, beide voorwaarde voor plantenleven. Door de bolvorm van de aarde hebben we klimaten en getijdenstromen, van invloed op de natuurlijke omgeving en de soort planten die geteeld kunnen worden. Als derde zijn er door de omloop van de aarde om de zon de seizoenen, bepalend voor wanneer gezaaid en geplant kan worden. Daarbij hebben volgens onderzoek van L. Kolisko volle maan perioden ook een eigen invloed.

Advies voor landbouwers
Vruchtwisseling-volgorde, grond-bewerkingstijden en varieteiten- en rassenkeus. Zie Pagina Advies & Begeleiding

Werking in bodemchemie

De vierde kosmische werking is in de scheikundige processen in en om de aarde. Dit wordt aangestuurd door de positie van zon en maan ten opzichte van de aarde. Bij de zon gaat het om 3 x 4 periode in het jaar, bij de maan om 3 x 4 perioden in een maan omloop (ruim 27 dagen). Van de vier perioden gaat een eigen werking uit, wat zich in een omloop driemaal herhaald. Die werking kan via grondbewerking en bemesting in die perioden aangewend worden en versterkt zo 4 x 4 = 16 groeiwijzen. In de atmosfeer zijn waarschijnlijk betrokken waterstof, zuurstof, koolstof en stikstof. In de bodem zuren in relatie tot de zon perioden en basen in relatie tot de maan perioden.

Beschikbaar
Stappenplan
grondbewerking
aardappelen
voor preventie
Phytophthora

Vier gewas niveaus

De 16 groeiwijzen zijn op vier niveaus in de landbouwgewassen aanwezig. In 16 landbouw gewasgroepen, in 16 producten per landbouwgewasgroep, in 16 productvarianten (variëteiten) per product en in 16 gewasvarianten (rassen met verschillend gewastype) per productvariant. Op al deze niveaus kan de groei via passende grondbewerkingstijden versterkt worden. Bij de huidige niet bewuste benutting hiervan wordt gemiddeld slecht ongeveer een kwart benut, mede door verkeerde vruchtwisseling maatregelen. In de praktijk is gemiddeld driekwart benutting haalbaar. Dit geeft een zeer sterke verbetering van de groeiwijze, gewasgezondheid en opbrengst.

Nu beschikbaar
Succesvolle schurft
en Rhizoctonia
preventie
aardappelen
PADGG project

Resultaat

Deze werkwijze leidt tot naar schatting 30% bruto tot 60% netto opbrengst winst. In het eerste jaar kan dit nog de helft of een kwart hiervan zijn. De werking in het zaadgoed gaat namelijk mee naar volgende jaren, in het 4e jaar wordt het optimum bereikt. De hoge netto opbrengstverbetering komt door de betere groeiwijze en gewasgezondheid. Tot op heden zien we heel sterke verbetering bij schimmelziekten (ook Phytophthora), Rhizoctonia, schurft, knolvoet, insectenaantasting (ook bij uien), trips, misgroei, groeiblokkades, kiemkracht, gewasopkomst en houdbaarheid problemen. Voor uw reacties houden wij ons graag aanbevolen!

Nu beschikbaar
Brochure
resultaat
PADGG project

Donateurschap met maandelijks grondbewerkingsbericht en kalender.
Opgave donateurschap

Informatie grondbewerkingskalender


De werking van de siderische zon en maan in de landbouw
Het boek bevat bevindingen uit het oudste onderzoek (1986 tot 1995) door Hans Bruinsma. Bij bestelling ervan heeft u recht op een gratis jaargang maandelijkse berichten met kalender. Tevens ontvangt u dan de Methode die u het werken met kosmische krachten leert. Hier te bestellen

© Stichting Agrikos - Agricultuur & Kosmos
Laatst bijgewerkt: 30 januari 2019